עדכונים שוטפים של הקבוצה

קבוצת מילומור בע"מ ע"י הנאמן רו"ח חן ברדיצ`ב , תציג באתר זה את כל הדיווחים והאישורים שיוגשו ויענו ע"י בית המשפט.
העדכונים יהיו בזמן אמת בכדי לתת מענה לכל בעלי המניות ועדכונם.
לשאלות והבהרות יש לפנות במייל מסודר לפי הכתובת הרשומה מעלה.
כל השאלות ואי ההבנות יענו ע"י הנאמן.

 

מס"ד

תאריך הדיווח

שעת הדיווח

כותרת הדיווח

תקציר

קובץ PDF להורדה  
מציג 1 עד 16 מתוך 46 נושאים.
1 2 3 »
 דו"ח עדכון נאמן – הסדר נושים חברות הליבה

  46

20.04.21

15:30

דו"ח עדכון נאמן – הסדר נושים חברות הליבה
הנאמן להסדר נושים של קבוצת מילומור הגיש לבית המשפט , דו"ח עדכון בקשר עם התקדמות הסדר הנושים בחברות הליבה של קבוצת מילומור .P
הורד  דו"ח  

 דו"ח מטעם הנאמן הסדר נושים חברות הליבה

  45

15.10.2019

16:10

דו"ח מטעם הנאמן הסדר נושים חברות הליבה
דו"ח מטעם הנאמן הסדר נושים חברות הליבה
הורד  דו"ח המשך  דו"ח  

 אישור בית משפט לקבלת הלוואה לצורך התשלום לנושים

  44

21.10.2018

14:10

אישור בית משפט לקבלת הלוואה לצורך התשלום לנושים
בהחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב (תיק פר"ק 2548/08 בקשה 276) מיום 8.10.2018, אושר לחברות הליבה להתקשר בהסכם למתן הלוואה עם קרן ) Scintilla Fund (Cayman) LP להלן: "המלווה") לצורך תשלום הדיבידנד לנושים בהתאם ללוח התשלומים שאושר בהסדר נושים המעודכן מיום 22.01.2018 (הבקשה וההחלטה מפורסמים באתר החברות).

בטרם מימוש מלוא הסכם ההלוואה עם המלווה, מוצעת לנושי החברות, האפשרות לבחור באופציה של דחייה תשלום הדיבידנד הקרוב, בתמורה לקבלת ריבית הזהה לזו שבהצעת המלווה, קרי - ריבית בשיעור של 13% מסכום הדיבידנד המגיע לנושה במועד התשלום הקרוב המסתכם בכ-7% מהחוב הנומינלי שאושר.

נושה המעוניין בדחיית התשלום כאמור, מתבקש להודיע למשרדי החברות בכתב לפקס 03-6137178 וזאת עד ליום 28.10.2018 בשעה 16:00.
הורד  דו"ח  

 בקשה להתקשרות בהסכם למתן הלוואה

  43

04.10.2018

13:40

בקשה להתקשרות בהסכם למתן הלוואה
מצ"ב בקשה להתקשר בהסכם למתן הלוואה עם קרן LP
הורד  דו"ח  

  פס"ד בית המשפט העליון ,בקשר לבקשת רשות ערעור על

  42

18.03.2018

10:20

פסק דין של בית המשפט העליון - דחה את הבר"ע
פס"ד בית המשפט העליון ,בקשר לבקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט מחוזי מרכז – לוד , מיום 07.12.17
הורד  דו"ח  

 פסק דין – החלטת בית משפט בנוגע להסדר הנושים

  41

24.01.2018

10:00

פסק דין – החלטת בית משפט בנוגע להסדר הנושים
מצ"ב החלטת בית משפט אשר מאשרת הארכת הסדר נושים עד 2020 .
הורד  דו"ח  

 בהמשך להודעה מספר 37 ,מצורפת בקשת רשות ערעור שהוגשה ,לבית המשפט העליון

  40

10.01.2018

13:30

בהמשך להודעה מספר 37
בהמשך להודעה מספר 37 ,מצורפת בקשת רשות ערעור שהוגשה, לבית המשפט העליון, על החלטת בית המשפט המחוזי
הורד  דו"ח  

 מצ"ב החלטה לפיה נקבע דיון בבקשה לאישור הסדר ושמיעת התנגדויות הנושים

  39

10.01.2018

13:30

החלטה לפיה נקבע דיון בבקשה לאישור הסדר ושמיעת התנגדויות הנושים
מצ"ב החלטה לפיה נקבע דיון בבקשה לאישור הסדר ושמיעת התנגדויות הנושים ליום 22.01.2018 בשעה 10:00
הורד  דו"ח  

 דו"ח תוצאות אסיפת הנושים -פש"ר 2548/08-בקשה 263

  38

28.12.2017

13:45

דו"ח תוצאות אסיפת הנושים - פש"ר 2548/08 - בקשה 263
מצ"ב עותק מדו"ח נאמן בדבר קיום אסיפת הנושים ותוצאות ההצבעה ובקשה לאישור הסדר הנושים המעודכן.
הורד  דו"ח  

 פסק דיו

  37

07.12.2017

19:00

ביום 07.12.17 ניתן פסק דין בבית המשפט מחוזי מרכז המבטל את קביעתו של כב` הבורר א. גורן באשר לתמורה המגיעה לחברות בגין עבודות הפיתוח בבאר יעקב, וקובע מנגנן אחר לחישוב התמורה.
בכוונת החברה להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. החברה פועלת בימים אלה להערכת מלוא המשמעויות הכלכליות של פסק הדין. אולם, נוכח ההסכמים הקיימים עם המועצה (שפסק הדין איננו קשור אליהם) נראה, כי עיקר ההשפעה של פסק הדין (אם בכלל), תהיה על תקבולים שאמורים היו להתקבל לאחר התקופה של הסדר הנושים ולכן אין צורך לשנות את התזרים המופיע בהסדר הנושים המעודכן.
הורד  פס"ד  

 טופס הסכמה/התנגדות להסדר הנושים המעודכן וייפוי כוח לנושים הממנים ב"כ להשתתף באסיפת הנושים

  36

28.11.2017

17:15

טופס הסכמה/התנגדות להסדר הנושים המעודכן

וייפוי כוח לנושים הממנים ב"כ להשתתף באסיפת הנושים.
טופס הסכמה/התנגדות ייפוי כוח  

 דוח מטעם הנאמן - הסדר נושים חברות הליבה + בקשה לאישור כינוס אסיפות נושים

  35

12.11.2017

15:15

מצ"ב דו"ח נאמן להסדר הנושים של חברות הליבה ועדכון בדבר פעילותן של החברות אשר הוגש לבית המשפט,

כמו כן, מצ"ב בקשה לכינוס אסיפות נושים לשם עדכון מועדי תשלום הסדר הנושים של החברות הליבה.
הדו"ח הבקשה  

 החלטת בית משפט בנוגע להלוואה משנטיליה

  34

13.07.2017

13:44

החלטת בית משפט בנוגע להלוואה משנטיליה.
בהמשך לבקשה שהוגשהלבית המשפט , מצ"ב החלטה.
הורד דו"ח  

 אישור הסכם הלוואה

  33

18.06.2017

14:00

בקשה לבית המשפט לאישור הלוואה עם שנטילה
הוגשה בקשה לבית המשפט לאישור הלוואה עם שנטילה. מצ"ב הבקשה + תגובת הגנ"ר + החלטה.  כמו כן מצ"ב טופס הצבעה אשר יש למלאו ולהעבירו חתום למשרדו של רו"ח ברדיצ`ב תוך 7 ימים.
פקס: 03-5753512 מייל: tali@abg.co.il. לידיעתכם\שימושכם.
 
הבקשה
תוגבת כנ"ר
החלטה
טופס הסכמה
 

 החלטת בית משפט לבקשה - המשולש החקלאי
  32

26.05.2016

16:00

החלטת בית משפט לבקשה - המשולש החקלאי
מצ"ב העתק הבקשה 
הורד דו"ח
 

 אישור הסכם מכר מקרקעין – משולש חקלאי
  31

01.5.2016

11:00

אישור הסכם מכר מקרקעין – משולש חקלאי
מצ"ב בקשה לאישור הסכם מכר למכירת כ – 58 דונם במשולש החקלאי תמורת סך של כ – 17.654 מיליון ₪.
הורד דו"ח  

  
 |  ראשי |  אודות החברה  |  שרותים  |  מוצרים  |  מה חדש  |  מאמרים  |  הוספה למועדפים  | 
מילמור-קבוצת מילומור בע"מ ע"י הנאמן רו"ח חן ברדיצ`ב- www.milomor-reports.co.il © כל הזכויות שמורות

כל הזכויות שמורות © www.milomor-reports.co.il
©   בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל